Podatki

Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi z.o.o.
Spodnja Selnica 5, 2352 Selnica ob Dravi
Davčna št.: 42521157
Matična št.: 5151287
Telefon: 02 673 02 30
Telefax: 02 673 02 36
Mail: info@kz-selnica.si
MID: 100 304 326
TRR NKBM d.d: 04515-0000347477
TRR HYPO: 33000-4252115756


Datum ustanovitve 18.11.1945
Direktor zadruge Janko Stojkovič
Predsednik zadruge
Predsednik nadzornega odbora Anton Pečovnik

Dokumenti
Splošni pogoji - obveščanje