Podpora programov za razvoj podeželja

Vključitev v podukrep 3.1 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom govedo v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost.

  1. javni razpis: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016
  2. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017

Z vključitvijo v podukrep 3.1 smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode za katere smo prejeli certifikat.

CILJI
- povečevanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in
- večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.

PRIČAKOVANI REZULTATI
- povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah,
- doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in
- rast prihodkov od prodaje.

Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

CILJI
Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

PRIČAKOVANI REZULTATI
Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

VKLJUČENI PODUKREPI
- podukrep 11.1 – Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja oz.
- podukrep 11.2 – Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja)

Povezave